Hlavní stránka / Novinky / Jak vám registrace společnosti na Kypru pomůže při sporech mezi akcionáři/vlastníky?
04 Apr 2019

Jak vám registrace společnosti na Kypru pomůže při sporech mezi akcionáři/vlastníky?

Každé společnosti, která patří dvěma nebo více vlastníkům, hrozí riziko sporů. Taková pravděpodobnost se musí brát v úvahu, i když projekt spojují velmi přátelské (nebo dokonce příbuzenské) vztahy, protože spory mají tendenci vznikat, až začne projekt prosperovat. Bohužel ne vždy je možné zabránit sporům, ale je možné předvídat efektivní mechanismy řešení. Jak vám v takové situaci může pomoct registrace společnosti na Kypru? Čtěte dále!

Proč je registrace společnosti na Kypru mezi holdingovými strukturami populární?

Holdingové společnosti na Kypru se často stávají výborným nástrojem pro daňové plánování а efektivní řízení firmy.

Je pravidlem, že spory mezi akcionáři se týkají nějakých klíčových rozhodnutí, změny strategie řízení firmy, výplaty dividend, vyloučení někoho ze schůze, neposkytnutí informace ohledně financí, účetnictví atd.

Legislativa Kypru poskytuje hned několik řešení sporů mezi akcionáři, ale nejefektivnějším způsobem je uzavření akcionářské smlouvy. Akcionářská smlouva se doporučuje pro všechny společnosti, které mají nejméně dva vlastníky.

Jak může akcionářská smlouva pomoct při sporech mezi akcionáři na Kypru?

Kypr je zemí obecného práva, což akcionářům dává velkou svobodu v uzavření akcionářské smlouvy (o hodně víc než v zemích evropského práva).

Akcionářská smlouva obsahuje práva a povinnosti akcionářů, reguluje vydávání, předávání a prodej akcií společnosti, ustanovuje pravidla, jak bude společnost fungovat, včetně stanov o jmenování a odvolání ředitelů.

Jak může akcionářská smlouva pomoct při sporu? V takové smlouvě jsou při registraci společnosti na Kypru brány v potaz efektivní kontroly činnosti ředitele akcionáři a zvláštnosti fungování představenstva. Taková smlouva může obsahovat regulaci sporů mezi akcionáři, řešení konfliktů, stanovy pro mediaci, výkup akcií, požadavky pro komunikaci mezi akcionáři, řediteli atd.

Dozorčí rada na úrovni kyperské společnosti jako způsob odvrácení firemních sporů

Dozorčí rada hraje významnou roli v regulaci sporů mezi akcionáři v mezích kompetence, které jsou dány stanovami společnosti a ustanovením pro dozorčí radu. Rada může řešit otázky týkající se valné hromady, zajišťuje úspěšnou finanční činnost společnosti a její další rozvoj. Akcionáři mohou být navíc členy dozorčí rady, což jim umožňuje činit rozhodnutí v přijetí nejdůležitějších rozhodnutí společnosti.

Jak řešit na Kypru spory mezi akcionáři?

Spory se řeší u soudu v souladu s legislativou Kypru, který má v rozhodování takových sporů bohaté zkušenosti. Navíc soud na Kypru bude vždy zohledňovat stanovy akcionářské smlouvy, o které jsme mluvili dříve.

Bohužel předejít sporům mezi akcionáři není vždy možné, ale pokud chcete mít co největší jistotu, že společnost bude fungovat i bez dohody mezi akcionáři, nejlepší variantou je registrace společnosti nebo holdingu na Kypru. Společnost SBSB Vám s radostí pomůže se všemi otázkami ohledně registrace a fungování společnosti na Kypru, a také Vám pomůže využít veškerý potenciál Kypru pro zabránění a řešení firemních sporů.

Kontaktujte nás
Potřebujeme "vaše jméno", abychom vás osobně oslovili, když odpovíme, "váš e-mail nebo telefon", abychom vás kontaktovali v odpovědi na váš dotaz, "vaše zpráva", abyste odpověděli na tento text.   Zásady ochrany osobních údajů
Děkujeme, vrátíme se k vám co nejdříve